Werkwijze

Leven
Tijdens het eerste consult wordt de ziektegeschiedenis van de patiënt besproken. De natuurgeneeskundige probeert zich gedurende dit gesprek een beeld te vormen van de aard van de persoon en zijn of haar klachten. De testprotocollen; Matrix Test Diagnosis en de Trias Brontest kunnen samen met de biotensor een hulpmiddel zijn om de diagnose te stellen, waarna het behandelplan kan worden opgesteld.

Met deze verzamelde gegevens stelt de natuurgeneeskundige een persoonlijk behandelplan op. Hierin spelen celzouten, vitamines, mineralen, anti-oxidanten, aminozuren, enzymen, orgaanconcentraten en andere natuurlijke supplementen zoals: bioresoantie therapie, fythotherapie, gemmotherapie en bach- bloesemdruppels een grote rol.

Voedingsadviezen vormen meestal een onderdeel van het behandelplan, omdat gezondheid en ziekte nauw samen kunnen hangen met de voeding. Het behandelplan wordt met de patiënt besproken en er wordt gekeken of een en ander is in te passen in de persoonlijke situatie. Inzicht in het waarom van de behandeling is belangrijk.

De patiënt werkt immers zelf actief mee aan zijn of haar gezondheid. In eventuele vervolgconsulten wordt het verloop van de behandeling besproken en kan het plan zonodig worden aangepast.
www.praktijksylvia.nl   -   info@praktijksylvia.nl   -   GSM: 06 127 93 489   -   Tel: 071 36 170 49   -   Kvk: 273564170000